Notes
Beriman kepada Qada' dan Qadar Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
CHP Beriman kepada Qada dan Qadar
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menghayati kesan dan faedah beriman kepada qada' dan qadar Allah SWT dalam kehidupan seharian. Selain itu, pelajar juga mengetahui akibat buruk tidak beriman kepada qada' dan qadar. Dengan pembelajaran ini, pelajar dapat mengukuhkan lagi keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT.
https://osem.me/lesson/20167 copied!