Question & notes
Pengasasan Kesultanan Johor Riau Sejarah PT3 Tingkatan 2
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar boleh menerangkan pengasasan kerajaan Johor Riau, pusat pemerintahan Kota Kara, Kota Sayong dan Kota Batu.
https://osem.me/lesson/20105/Pengasasan-Kesultanan-Johor-Riau copied!