Notes
Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Pemeritahan dan Kehidupan Tempatan Sejarah PT3 Tingkatan 3
CHP Tindak balas masyarakat tempatan
What you will learn

Melalui pembelajaran topik ini, pelajar akan dapat menghuraikan sistem pentadbiran Barat akan memberi kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan.
https://osem.me/lesson/19842 copied!