Question & notes
Penduduk di Malaysia Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Penduduk dan Petempatan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia dan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk.
https://osem.me/lesson/19806 copied!