Question set
SKOR A SPM : PENETAPAN VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERNIAGAAN Perniagaan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Set soalan ini berdasarkan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan. Ia dihasilkan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap topik ini. Bentuk soalan yang mirip kepada soalan peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/1971 copied!