Question set
SKOR A SPM : BAHAGIAN-BAHAGIAN FUNGSI UTAMA DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN Perniagaan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Set soalan ini berdasarkan Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan. Ia dihasilkan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap topik ini. Bentuk soalan yang mirip kepada soalan peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/1967 copied!