Question & notes
Saliran Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Bentuk Muka Bumi dan Saliran
What you will learn

Pada akhir nota ini, diharapkan pelajar dapat memahami pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai, mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di Malaysia dan mengetahui kepentingan sungai dan tasik utama tersebut. Diharapkan nota ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua.
https://osem.me/lesson/19455 copied!