Question & notes
Persamaan Perakaunan (1) Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami maksud Aset, Liabiliti dan Equiti Pemilik. Selain itu, pelajar juga dapat cara pengiraan persamaan perakaunan.
https://osem.me/lesson/19131 copied!