Question & notes
Penyata Kedudukan Kewangan Vs Penyata Pendapatan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari kompenen-kompenen yang terlibat dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Penyata Pendapatan. Selain itu, pelajar dapat mempelajari definisi yang mudah untuk kefahaman murid.
https://osem.me/lesson/19018 copied!