Notes
Kedatangan Kuasa Barat Sejarah PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menerangkan kemakmuran negara kita dari aspek hasil bumi dan sistem ekonomi. Kemakmuran sistem enonomi dibahagikan kepada perdagangan, timbang, mata wang dan sistem percukaian.
https://osem.me/lesson/18783 copied!