Notes
Kitaran Perakaunan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami kitaran perakaunan dengan teliti. Pelajar juga dapat mempelajari jenis-jenis dokumen yang terlibat dalam kitaran perkaunan.
https://osem.me/lesson/18580 copied!