Question & notes
Ulangkaji Teknologi Pembuatan Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 2
CHP Aplikasi teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengumpulkan maklumat tentang proses pembuatan pelbagai kaedah dalam teknologi pembuatan.
https://osem.me/lesson/18532 copied!