Question & notes
Kenal Kedudukan Matematik UPSR Darjah 4
CHP Koordinat, Nisbah dan Kadaran
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menentukan kedudukan berdasarkan kepada label lajur dan baris.
https://osem.me/lesson/18423/Kenal-Kedudukan copied!