Notes
Pembahagian Sel Biologi SPM Tingkatan 4
CHP Pembahagian Sel
What you will learn

Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan memahami proses mitosis serta aplikasinya dalam pengklonan. Seterusnya, pelajar akan mempelajari proses meiosis dan perbandingan antara dua proses pembahagian sel ini.
https://osem.me/lesson/18404 copied!