Question & notes
Sirah Ibadah Azan Sirah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Perkembangan Islam Dari Sudut Ibadah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menghuraikan perkembangan agama Islam dari sudut ibadah azan pada zaman Rasulullah SAW.
https://osem.me/lesson/18345 copied!