Question set
Ujian Aplikasi Mekatronik 2 Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat persediaan awal dan sewajarnya memahami format soalan, standard soalan dan keperluan soalan PT3. Soalan yang disediakan berkaitan dengan reka bentuk mekatronik. Pelajar dapat memahami tentang elemen, fungsi dan peranan mekatronik dalam reka bentuk sesuatu produk.
https://osem.me/lesson/18119 copied!