Question & notes
Data dan Maklumat Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Memahami data dan maklumat
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari cara data bagi sesuatu objek diperoleh dan seterusnya ditukarkan menjadi maklumat.
https://osem.me/lesson/18057 copied!