Notes
KENALI MORAL Pendidikan Moral PT3 Tingkatan 1
CHP Kenali Moral
What you will learn

Melalui pengajaran ini, pelajar akan dapat menyatakan maksud moral melalui contoh. Pelajar juga dapat mengetahui perbezaan perlakuan baik, benar dan patut. Selain itu, pelajar juga dapat menerangkan kepentingan dan cara perlakuan baik, benar dan patut.
https://osem.me/lesson/17951 copied!