Question & notes
Peranti Rangkaian Komputer Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Memahami fungsi peranti rangkaian komputer
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari peranti rangkaian komputer yang berfungsi menghantar dan menerima data yang menghubungkan antara komputer dan peranti.
https://osem.me/lesson/17811 copied!