Question & notes
Sistem Rangkaian dan Dunia Internet Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Mengenal rangkaian komputer
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari bagaimana maklumat dapat disalurkan dari satu komputer ke komputer yang lain melalui sistem rangkaian.
https://osem.me/lesson/17767 copied!