Question set
SEJARAH WARISAN NEGARA KITA Sejarah UPSR Darjah 5
CHP Warisan negara kita SUBCHP Institusi Raja
What you will learn

Setelah menjawab latihan ini, pelajar akan lebih memahami dan menghargai warisan negara kita. Tajuk Warisan Negara Kita ini, akan dilalui oleh pelajar pada ujian bulanan. Soalan dalam set ini mirip soalan sebenar ujian bulanan. Ianya menguji kefahaman pelajar berkaitan tajuk ini setelah belajar di dalam kelas.
https://osem.me/lesson/1750/SEJARAH-WARISAN-NEGARA-KITA copied!