Question set
Petua Kecemerlangan Diri Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
CHP Pendidikan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyenaraikan lima langkah yang mesti dilakukan untuk cemerlang dalam kehidupan. Pelajar juga dapat memberi respons sama ada perkataan berimbuhan dalam ayat penyata betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di dalam kelas untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/17280/Petua-Kecemerlangan-Diri copied!