Question & notes
Adab Bermain Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Adab Bermain
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan adab sebelum dan selepas bermain, kebaikan yang diperoleh jika menjaga adab bermain, serta akibat mengabaikan adab dalam permainan.
https://osem.me/lesson/17218 copied!