Question set
Tikar Mengkuang Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
CHP Sejarah dan Warisan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan hasil produk yang boleh dihasilkan daripada pokok mengkuang. Pelajar juga boleh memberi maklum balas sama ada penggunaan kata nama am atau kata nama khas yang digunakan dalam ayat betul atau salah.
https://osem.me/lesson/17129/Tikar-Mengkuang copied!