Question & notes
PERSAMAAN LINEAR, SATU PEMBOLEH UBAH Matematik PT3 Tingkatan 1
CHP Persamaan linear
What you will learn

Dalam topik ini, pelajar akan mengenali persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, membentuk persamaan dan menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.

Sediakan alat tulis, salin keterangan jawapan untuk dapatkan kefahaman.
https://osem.me/lesson/17077/PERSAMAAN-LINEAR,-SATU-PEMBOLEH-UBAH copied!