Question & notes
Ibadah : Puasa (2) Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Puasa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid mampu untuk mengetahui rukun puasa, syarat wajib puasa, amalan sunat di bulan puasa dan perkara yang membatalkan puasa.
https://osem.me/lesson/17073 copied!