Question & notes
PUASA Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Puasa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat menghuraikan pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa.
https://osem.me/lesson/17060 copied!