Question & notes
Ibadah : Mandi Wajib Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Mandi wajib
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid akan mengetahui apakah maksud mandi wajib, perkara yang menyebabkan mandi wajib, rukun mandi wajib dan perkara wajib dan sunat semasa mandi wajib.
https://osem.me/lesson/16999 copied!