Question & notes
Pola Matematik PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menentukan pola yang betul, tepat dan sesuai dengan senarai nombor atau susunan objek mengikut situasi soalan.
https://osem.me/lesson/16963/Pola copied!