What you will learn
Pembelajaran ini mengenai maksud zaman prasejarah, tempoh masa serta lokasi setiap peringkat zaman prasejarah itu. Selain itu, topik ini menekankan mengenai ciri-ciri kehidupan termasuklah dari segi tempat kediaman, peralatan, kegiatan ekonomi dan organisasi sosial semasa zaman prasejarah tersebut.
Created by Maisarah Azmi
648 followers
59 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!