Question & notes
Adab Terhadap Tetamu Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian tetamu, adab-adab terhadap tetamu dan akibat mengabaikan hak terhadap tetamu.
https://osem.me/lesson/16785 copied!