What you will learn
Set soalan ini berdasarkan tajuk Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu. Ia dihasilkan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap topik ini. Bentuk soalan yang mirip kepada soalan peperiksaan sebenar.
Created by Cikgu Farid
3435 followers
191 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!