Notes
BERIMAN KEPADA KITAB Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Beriman Kepada Kitab
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mempelajari konsep beriman kepada kitab, yakni perkara yang terdapat dalam Rukun Iman yang ketiga.
https://osem.me/lesson/16699 copied!