Notes
TAYAMMUM Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Tayammmum
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mempelajari tayammum dan cara untuk melaksanakannya.
https://osem.me/lesson/16645 copied!