Question & notes
Air Mutlak Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
CHP Toharah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenal 7 jenis air mutlak menggunakan akronim yang mudah dan ringkas.
https://osem.me/lesson/16561 copied!