Question & notes
Tajuk: Rukun Iman Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
CHP Rukun Iman
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid akan mampu untuk mengenal rukun iman yang mengandungi 6 perkara. Di samping itu juga, murid akan dapat mengenal nama para malaikat dan rasul.
https://osem.me/lesson/16555 copied!