Question & notes
Tajuk: Tayamum Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
CHP Tayyamum
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami pengertian tayamum, syarat sah tayamum, sebab yang membolehkan tayamum, alat yang digunakan untuk tayamum dan perkara yang membatalkan tayamum.
https://osem.me/lesson/16552 copied!