Question & notes
Adab Berjual Beli Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Adab Jual Beli
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian jual beli, adab dan ciri barangan jual beli dalam Islam serta akibat mengabaikan adab dalam proses jual beli.
https://osem.me/lesson/16542 copied!