Question & notes
Kewafatan Rasulullah SAW Sirah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Peristiwa Kewafatan Nabi Muhammad
What you will learn

Melalui pembelajaran ini,pelajar dapat menceritakan peristiwa sebelum dan selepas kewafatan Rasulullah SAW.
https://osem.me/lesson/16488 copied!