Question & notes
Ulang Kaji Tatatanda Indeks Matematik PT3 Tingkatan 3
CHP Indeks
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari perwakilan pendaraban berulang dalam indeks dan penukaran suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Di akhir pembelajaran, pelajar akan mampu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan topik ini.
https://osem.me/lesson/16378 copied!