Notes
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DARI SUDUT AQIDAH Sirah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Perkembangan Islam Dari Sudut Aqidah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mempelajari sirah perkembangan agama Islam dari sudut akidah atau kepercayaan semasa peringkat awal seruan dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah.
https://osem.me/lesson/16358 copied!