Question set
Nilai Tempat dan Nilai Digit Matematik UPSR Darjah 1
CHP Nombor bulat hingga 100
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid-murid akan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan nilai tempat dan nilai digit.
https://osem.me/lesson/16317/Nilai-Tempat-dan-Nilai-Digit copied!