Question & notes
Operasi Gabungan Perpuluhan Matematik UPSR Darjah 6
CHP Perpuluhan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menguasai asas operasi gabungan yang melibatkan perpuluhan.
https://osem.me/lesson/15574/Operasi-Gabungan-Perpuluhan copied!