Notes
Kata Bidalan Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui tentang maksud kata bidalan yang betul dan tepat.
https://osem.me/lesson/15345/Kata-Bidalan copied!