Question & notes
HAIWAN Sains UPSR Darjah 4
CHP Haiwan
What you will learn

Pembelajaran kali ini akan memberikan pengetahuan kepada pelajar tahun 4 berkenaan organ pernafasan yang terdapat kepada haiwan sama ada haiwan di darat, di air dan di udara. Diharap pelajar akan mudah memahami nota dan dapat menjawab soalan yang disediakan dengan baik. Selamat belajar!
https://osem.me/lesson/15229/HAIWAN copied!