Notes
Peranti Rangkaian Komputer Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui fungsi peranti-peranti yang digunakan dalam rangkaian komputer.
https://osem.me/lesson/15124 copied!