Notes
Penolakan Dua Nombor Perduaan Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 1
CHP Perwakilan Data
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid akan dapat melaksanakan operasi penolakan dua nombor perduaan dengan betul.
https://osem.me/lesson/14983 copied!