Notes
KRIPTOGRAFI DALAM KESELAMATAN DATA Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 3
CHP Perwakilan Data
What you will learn

Murid boleh menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran.
https://osem.me/lesson/14980 copied!