Notes
Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Warisan Negara Bangsa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menerangkan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Selain itu, pelajar juga dapat mengetahui perkembangan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu.
https://osem.me/lesson/14871/Latar-Belakang-Negara-Bangsa-Sebelum-Kedatangan-Barat copied!