Question & notes
SISTEM EKONOMI Ekonomi SPM Tingkatan 4
CHP Pengenalan kepada Ekonomi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengkaji berkaitan sistem ekonomi yang dijalankan dalam sesebuah negara menggunakan pelbagai kaedah mengikut konsep masing-masing.
https://osem.me/lesson/14751 copied!